Worakulchai

ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมประจำเดือน

กิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2560

11/01/2017

ทางบริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจซีล จำกัด ได้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 และ ได้มีการพูดคุยประจำเดือน ระหว่างผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ซึ่งจัดเป็นประจำในทุกวันเสาร์ สัปดาห์แรกของแต่ละเดือน และยังมีกิจกรรมมอบเค๊กวันเกิดให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับเดือนนั้นๆเป็นประจำทุกเดือน

 

ตัวแทนพนักงานชาย-หญิง กล่าวขอบคุณ เหล่าผู้บริหารฯ

 

พนักงานใหม่ กล่าวแนะนำตัวเอง

มอบเค๊กวันเกิดให้กับ พนักงานที่เกิดในเดือน มกราคม

« กลับไปหน้าข่าวทั้งหมด

สินค้าตัวอย่าง