ร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีบวชสามเณร ณ ประเทศอินเดีย

 1,051 total views,  2 views today

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บริษัทวรกุลชัย แพ็คเกจ ซีล จำกัด  บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ชั้นนำ นำโดย คุณทินกร และคุณกัญฐณา วรกุลชัย ได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมจัดทำเสื้อสำหรับพิธีอุปสมบทของเยาวชนชาวอินเดีย ในโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา วัดไทยนาลันทา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

โครงการบรรพชาดังกล่าว จัดโดยพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานขลิปผมนาค

สำหรับประธานฝ่ายฆราวาส นำโดย คุณสุวรรณา จิระสถิตย์ และคุณสุภาวดี ทัพมาลัย พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เมืองนาลันทา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีทีมจิตอาสาร่วมดำเนินงานจนลุล่วงเรียบร้อยเป็นอย่างดี โดยในวันถัดมา จึงมีพิธีบรรพชา ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์

โดยในพิธีแห่งบุญครั้ง้นี้คุณกัญฐณาได้เปิดพื้นที่ให้กัลยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับโครงการ ด้วยการร่วมอนุโมทนาบุญในการทำเสื้อสำหรับให้เยาวชนชาวอินเดียผู้เตรียมอุปสมบทเป็นสามเณรได้สวมใส่ โดยเป็นการร่วมสมทบทุนที่ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ อีกด้วย