เครื่องรัด

เครื่องรีดถุงสุญญากาศ

เครื่องห่อสินค้า - ปิดฝาถ้วย/ถาด