5 เหตุผล ที่เครื่องรีดถุงสุญญากาศ ตอบโจทย์ธุรกิจคุณ

มีหลากหลายเหตุผลที่ธุรกิจทุกวันนี้ เลือกเครื่องรีดถุงสุญญากาศ หรือเครื่องแวคคั่ม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต กระบวนการบรรจุ ไปถึงระบบขนส่ง และนำส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือคุณ

ลองมาฟังเหตุผลที่ยกตัวอย่างมาให้ต่อไปนี้ …เผื่อจะมีบางเหตุผลที่ตรงใจคุณ และถึงเวลามองหามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณสักเครื่อง

1) ศักยภาพในการยืดอายุการเก็บ และคงคุณค่าอาหารประเภทต่างๆ

อย่างที่ทราบกันดีว่า อาหารสดมีน้ำ เมื่อเจอกับแบคทีเรียในอากาศ ที่ใช้ออกซิเจนในการออกซิเดชั่น ก็นำไปสู่การแปรสภาพ กลุ่มไขมันจะเกิดการเหม็นหืน กลุ่มแป้ง น้ำตาล และโปรตีนก็เกิดการบูด หรือเน่าเสียได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือ การดูดออกซิเจนออกจากอาหารสด เพื่อลดการเกิดออกซิเดชั่นนั่นเอง ในกลุ่มผักสด ผลไม้สด ก็ใช้หลักการเดียวกันด้วย

การถนอมด้วยวิธีการสุญญากาศ หรือทำให้อากาศสูญไปจากอาหารจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเบื้องต้น เพื่อถนอมคุณภาพ และคงคุณค่าของสินค้า ร่วมกับวิธีการอื่น เช่น การทำให้แห้งโดยนำน้ำออกจากอาหาร หรือการแช่แข็งเพื่อคงสภาพ

2) เพราะธุรกิจอาหารแช่แข็ง อาหารประเภทตากแห้ง และอาหารแปรรูป เป็นธุรกิจใหญ่ของตลาด

หลังจากการถนอมและคงคุณค่าเอาไว้ ก็นำมาสู่การพัฒนาให้เป็นธุรกิจ …แถมเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนตลาดโลกอีกด้วย

เศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ขึ้นลงผันผวนแค่ไหน แต่อย่างไรคนเราก็ต้องกินอยู่ดี นี่จึงเป็นเหตุผลในธุรกิจอาหารยังคงตอบโตต่อเนื่องเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจอาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป และอาหารตากแห้ง ที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องจนมีมูลค่านับหมื่นล้านบาท และยังคงมีผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การเก็บรักษาอาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป และอาหารตากแห้งโดยลดปัญหาเนื้อที่การจัดเก็บ และทำให้การขนส่งสะดวกขึ้น เพราะกระจายสินค้ากลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง เนื้อสัตว์ อาหารหมัก ดอง มีของเหลว หรืออาหารแปรรูปชนิดต่างๆ และการนำสินค้ามาผ่านกระบวนการสุญญากาศเพื่อจัดเก็บและขนส่ง จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านของการรักษาคุณภาพ และการลดต้นทุนในการขนส่งอีกด้วย

3) ธุรกิจประเภทอื่นที่ไม่ใช่อาหาร (Non food) ก็ต้องการนวัตกรรมสุญญากาศเข้าช่วย

ในธุรกิจชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค หรืออุปกรณ์อะไหล่ขนาดเล็ก ก็ต้องการนวัตกรรมสุญญากาศเข้ามาช่วยลดการเกิดออกซิเดชั่นในโลหะประเภทต่างๆ รวมถึงปกป้องอุปกรณ์เหล่านั้นให้ปราศจากฝุ่น ความชื้น หรือความเสื่อจากรังสีอัลตาไวโอเลต หรือรังสียูวีได้ด้วย

4) ธุรกิจที่จำเป็นต้องขนส่งทางไกล

การแพ็กกิ้งแบบสุญญากาศ นอกจากจะช่วยยืดอายุของสินค้าได้ยาวนานขึ้น (ร่วมกับกระบวนการอื่น เช่น การฟรีซดราย การแช่แข็ง) จนสามารถนำมาขนส่งไปยังตลาดที่ห่างไกลขึ้น ในต่างจังหวัด ต่างภูมิภาค ไปจนถึงต่างทวีปได้แล้ว ยังช่วยปกป้องสินค้า ลดการเคลื่อนที่ระหว่างการส่ง จึงลดความเสียหายระหว่างขนส่งได้ในระดับหนึ่งได้อีกด้วย

5) ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และพร้อมเข้าสู่ตลาดสากล

นอกจากการถนอมอาหารด้วยวิธีการสุญญากาศจะช่วยรักษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และยังควบคุมการสร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ยังทำให้ สินค้าที่ได้มาตรฐานด้านงานบรรจุภัณฑ์ย่อมเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล นอกจากนี้ยังทำให้ธุรกิจของคุณพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล ทั้งระบบ ISO, GMP, HACCP