บริษัท วรกุลชัยแพ็คเกจซีล จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรด้านการบรรจุภัณฑ์ขั้นปลาย (End-of-Line Packaging) จากผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำทั่วโลก รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสายรัดอุตสาหกรรม และเส้นพลาสติกสานแบรนด์ Bunny Tape ที่มียอดจำหน่ายสูงในตลาด โดยเราให้ความสำคัญกับการบริการในฐานะตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรคุณภาพสูง คุณภาพการให้บริการหลังการขาย การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบงานด้านบรรจุภัณฑ์ งานด้านอะไหล่และซ่อมบำรุง รวมถึงงานผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และไม่ลืมที่จะสร้างสรรค์งานโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการบรรจุที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้

สำหรับปัจจัยที่ บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจ ซีล ใช้พิจารณาในการติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์แบรนด์ต่างๆ นั้น เราพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบ

บริษัทวรกุลชัยฯ ให้ความสำคัญกับ ‘ความน่าเชื่อถือของแบรนด์’ เป็นปัจจัยแรกที่บริษัทของเราให้ความสำคัญที่สุด  ต่อมาคือ ‘นโยบายการให้ความร่วมมือ’ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานระหว่างกันให้เกิดผลสูงสุด นอกจากนี้ ‘นโยบายการอบรมให้ความรู้กับบริษัทคู่ค้า’ ที่จะต้องละเอียด ครอบคลุม และได้มาตรฐาน เพราะสิ่งเหล่านี้คือหลักประกันความมั่นใจว่า เราจะส่งมอบสินค้าและบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นกับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรกับบริษัทของเรา

Zero Waste

            ในโรงงานผลิตสายรัดของวรกุลชัย เราให้ความสำคัญกับการวางแผนการผลิตเพื่อลดการสูญเสียวัตถุดิบต่างๆ ให้น้อยที่สุด เพื่อลดผลระทบที่อาจเกิดกับสภาวะแวดล้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

            นอกจากนี้เรายังมีบ่อบำบัดน้ำ และระมัดระวังเรื่องการปล่อยมลพิษจากโรงงานให้น้อยที่สุด ทั้งหมดนี้การันตีโดยการได้รับ มาตรฐานโรงงานสีเขียว (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ก้าวต่อไปของวรกุลชัย

            เพราะตลาดของบรรจุภัณฑ์ขั้นปลายยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการด้านต่างๆ ขององค์กรให้เป็น One Stop Solutions ที่ช่วยดีไซน์ตั้งแต่การวางระบบขนส่ง การเลือกเครื่องจักรที่ตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์เสริม หรือวัสดุที่ใช้ เพื่อให้ตอบโจทย์ความแข็งแรง ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ในต้นทุนที่ประหยัดที่สุด เพื่อความคุ้มทุนที่ลูกค้าจะได้รับ