Worakulchai’s Milestone

จากการทำงานในตลาดบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมานานเกือบ 30 ปี จากวันนั้นจนวันนี้ บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจ ซีล ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดเครื่องจักรและวัสดุบรรจุภัณฑ์ ด้วยการรักษาคุณภาพและบริการของเราอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2527

  บริษัทวรกุลชัยในวันนี้ เริ่มต้นมาจากกุรกิจโรงงานขนม ที่ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ ปี 1984 และจากการทำธุรกิจนี้ ทำให้บริษัท (ซึ่งยังเป็นห้างหุ่นส่วนจำกัดในขณะนั้น) มองหาบรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักรที่จะตอบโจทย์การบรรจุขนมในปริมาณมาก สะอาด-รวดเร็ว และประหยัดต้นทุนการผลิตไปด้วยในเวลาเดียวกัน และเริ่มจัดซื้อเครื่องจักรกลุ่มเครื่องรัด (strapping machine) มาทดลองใช้เป็นครั้งแรก พบว่ามีประสิทธิภาพตอบโจทย์มาก จึงนำเริ่มมองหาช่อทางการนำเข้าและจัดจำหน่าย โดยที่ในขณะนั้นก็ยังคงทำธุรกิจโรงงานขนมควบคู่ไปด้วย

ต่อมาเมื่อยอดขายเครื่องบรรจุภัณฑ์มีผลการตอบรับดี จึงเริ่มขยายกิจการขายเครื่องบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาธุรกิจนี้จนกลายมาเป็นธุรกิจหลักเช่นในปัจจุบัน

พ.ศ. 2535

           บริษัทจดทะเบียนดำเนินกิจการ โดยเริ่มต้นจากการผลิต ‘สายรัดอุตสาหกรรม’ เป็นผลิตภัณฑ์แรก เนื่องจากเล็งเห็นถึงตลาดที่เติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้

พ.ศ. 2537

            จากนั้น 2 ปีต่อมา เราจึงต่อยอดกิจการด้วยการนำเข้า ‘เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ’ จากบริษัท CHALI บริษัทผลิตเครื่องรัดกล่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน เพื่อเพิ่มบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงจรมากขึ้น และด้วยจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง

พ.ศ. 2539

           เราก้าวสู่สากลด้วยการทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้กับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์แบรนด์ Robopac (ประเทศอิตาลี) ซึ่งได้รับความนิยมจากประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลก พร้อมสร้างทางเลือกให้กับผู้ผลิตไทยด้วยการนำเข้าเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์จากอีกหลากหลายประเทศซึ่งเป็นผู้นำตลาดผลิตเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ที่ล้วนมีชื่อเสียง
บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรพันพาเลท แบรนด์ Robopac ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องจักรด้านการพันพาเลทที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นของโลกอย่างเป็นทางการ โดยปัจจุบันเรายังคงเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรแบรนด์นี้เพียงรายเดียวในประเทศไทย

พ.ศ. 2551

           ด้วยตลาดการใช้สายรัดอุตสาหกรรมในงานบรรจุภัณฑ์ยังคงเติบโตต่อเนื่อง เราขยายกำลังการผลิตสายรัดให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เติบโตของตลาด โดยก่อตั้งโรงงานผลิตสายรัดอุตสาหกรรม และเส้นพลาสติกสาน ณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

อีกทั้งพัฒนาต่อยอด ‘เส้นพลาสติกสาน’ เพื่องานฝีมือ ที่กำลังได้รับความสนใจจากตลาดสินค้าหัตถกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

พ.ศ. 2564 และจากนี้
       เกือบ 30 ปีแห่งการสั่งสมประสบการณ์ในสายงานบรรจุภัณฑ์ทุกมิติ เราจึงมั่นใจที่จะประกาศจุดยืนของการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ตัวจริง

เราพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จ ในการเป็นบริษัที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรให้กับลูกค้าทั้งในระบบการผลิตขนาดใหญ่ จนถึงลูกค้า SME และกำลังเริ่มต้นธุรกิจ