ตู้อบฟิล์มหดแอลซีลเลอร์ อัตโนมัติ MPL-5EC+MP4020

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณสมบัติของเครื่อง

– เครื่องที่ออกแบบมาให้แพ็คสินค้าได้อย่างคุ้มค่า

– สามารถใช้กับสินค้าได้หลากหลาย

– มีความปลอดภัยและการแจ้งเตือนเมื่อมีการขัดข้อง

– ระบบการซีลที่มีความนุ่มนวลทำให้เมื่อผ่านตู้อบแล้ว
ได้รอยซีลที่สวยงาม

– ง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษา

080-976-6454