เทคโนโลยีใหม่ Eco-Lite Film

ติดต่อฝ่ายขาย

Eco Lite Film ฟิล์มยืด มีการพับขอบเพิ่มความแข็งแรง แล้วยืดใน
ระดับที่ดีที่สุดของฟิล์ม ( 200%-250% ) ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้แรงใน
การพันสินค้า ลดการสูญเสียของฟิล์มจากอุบัติเหตุตกขาด

หมวดหมู่:

080-976-6454

ECO-Lite Film
-ยืดมาที 200%-250% ช่วงที่ดีที่สุดในการ
รัดตัว
– หากตกไม่ฟิล์มไม่เกิดความเสียหาย
– ใช้ฟิล์มน้อยกว่าเพราะยืดมาแล้ว
– ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
– ผู้ใช้ ใช้แรงน้อยในการยืดฟิล์ม