KBH 1PL : เครื่องซีลปากถุงแบบสายพาน

ติดต่อฝ่ายขาย

รายละเอียดสินค้า

ความเร็วของสายพาน : 15 เมตร / นาที
ความกว้างของรอยซีล : 10 มม / 5มม
ขนาดฮีทเตอร์ : 6 มม x 150 มม x 500 มม
ปรับระดับความร้อนสูงสุดที่ : 390 องศา
ระบบความร้อน : ใช้อากาศระบาย
ชุดพิมพ์วันที่ : แถบความร้อนผ่านฝ้าหมึก
Cooling consumption : 1020w
นํ้าหนักของเครื่อง : 148.5 กก