POF Film : ฟิล์มหดห่อสินค้า

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณสมบัติที่โดดเด่น

 • เมื่อผ่านกระบวนการหดแล้ว ฟิล์มจะมีความบาง ใส แต่แข็งแรง ไม่เปราะ มีความสามารถในการปิดผนึกได้อย่างแข็งแรง แม้ในที่อุณหภูมิต่ำ
 • มีการหดตัวอย่างคงที่เมื่อโดนความร้อน โดยหดตัวได้มากกว่า 75% ของขนาดฟิล์มเดิม
 • เป็นพลาสติกมาตฐานฟู๊ดเกรด จึงสามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยไม่เป็นอันตราย ไม่ปล่อยยแก๊ส หรือสารปนเปื้อนใดๆ
 • ช่วยป้องกันสินค้าให้ปลอดจากสิ่งปนเปื้อนชนิดต่างๆ เช่น ฝุ่น ความชื้น รวมถึงป้องกันกลิ่นได้ดี
 • เพราะตัวฟิล์มมีความใส จึงสามารถโชว์จุดเด่นของสินค้าได้
 • เพราะความสามารถในการปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายของสินค้าได้ ทำให้ในบางธุรกิจสามารถเลือกใช้แทนการบรรจุกล่องเพื่อขนย้ายได้ จึงประหยัดต้นทุนมากขึ้น

080-976-6454

 • เมื่อผ่านกระบวนการหดแล้ว ฟิล์มจะมีความบาง ใส แต่แข็งแรง ไม่เปราะ มีความสามารถในการปิดผนึกได้อย่างแข็งแรง แม้ในที่อุณหภูมิต่ำ
 • มีการหดตัวอย่างคงที่เมื่อโดนความร้อน โดยหดตัวได้มากกว่า 75% ของขนาดฟิล์มเดิม
 • เป็นพลาสติกมาตฐานฟู๊ดเกรด จึงสามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยไม่เป็นอันตราย ไม่ปล่อยยแก๊ส หรือสารปนเปื้อนใดๆ
 • ช่วยป้องกันสินค้าให้ปลอดจากสิ่งปนเปื้อนชนิดต่างๆ เช่น ฝุ่น ความชื้น รวมถึงป้องกันกลิ่นได้ดี
 • เพราะตัวฟิล์มมีความใส จึงสามารถโชว์จุดเด่นของสินค้าได้
 • เพราะความสามารถในการปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายของสินค้าได้ ทำให้ในบางธุรกิจสามารถเลือกใช้แทนการบรรจุกล่องเพื่อขนย้ายได้ จึงประหยัดต้นทุนมากขึ้น