Technoplat 3000/2000: เครื่องพันพาเลท

ติดต่อฝ่ายขาย

Technoplat 3000 เครื่องพันพาเลทระบบอัตโนมัติ

  • ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบสายพานลำเลียง รวดเร็วและปลอดภัย
  • ปริงเปลี่ยนการทำกำานได้หลายรูปแบตมลักษณะานและสินคำของลูกค้
  • กำลังการผลิตสูง (35พาเลท/ชม.)
  • มีระบบปัองกันความปลอดภัยขณะที่เครื่องทำงาน

080-976-6454