แขนหุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทแบบอัตโนมัติ รุ่น APR-C20

ติดต่อฝ่ายขาย

APR-C20 Automatic Palletizer Robot
แขนหุ่นยนต์จัดเรียงพาเลทแบบอัตโนมัติ

ช่วยจัดวางสินค้าบนพาเลทอย่างเป็นระเบียบและลดการเกิดอันตราย

จากการยกของหนัก ด้วยขนาดของเครื่องจักรที่ออกแบบมาให้มี

ขนาดค่อนข้างกะทัดรัด ใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่มาก และมีระบบ

ซนเซอร์ตรวจจับสิ่งเคลื่อนไหวที่เข้ามาในจุดเสี่ยงที่สามารถเกิด

อุบัติเหตุได้ ระบบจะสั่งให้เครื่องหยุดทำงานโดยทันที และเมื่อไม่มี

สิ่งของหรือสิ่งเคลื่อนไหวในเขตเซนเซอร์แล้ว เครื่องก็จะทำงานแบบ

อัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องไปกดเริ่มอีกครั้ง และสามารถวางพาเลทได้ 2

ด้านพร้อมกัน หรือเลือกวางด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

080-976-6454