ET-22 : เครื่องปิดฝาถ้วย – ถาดอัตโนมัติ

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณสมบัติที่โดดเด่น

  • สามารถปิดฝาถ้วย / ถาด จำนวน 1000-2000 ถ้วย / ชั่วโมง
  • โมลด์สแตนเลสและอลูมิเนียม อโนไดซ์
  • ระบบใส่ถ้วยอัตโนมัติ
  • ระบบบรรจุน้ำหรือของเหลวอัตโนมัติ
  • สามารถติดระบบพิมพ์วันที่ และระบบเติม GAS อัตโนมัติได้
  • ใช้ได้กับฟิล์มที่พิมพ์ลาย และไม่พิมพ์ลาย